Audit

Audit

Auditarea situatiilor financiare anuale se realizeaza in conformitate cu standardele nationale si internationale de audit (ISA) si cu reglementarile legale.  Echipa noastra asigura si asistenta in auditul raportarilor financiare pentru fonduri structurale sau in due diligence.

Auditul intern al organizatei se realizeaza in functie de nevoile clientilor nostri si cu respectarea prevederilor legale.

Oferim servicii de audit pentru:

  • Audit statutar pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele romane de contabilitate (RAS)
  • Audit pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
  • Audit financiar pentru societati de pe piata de capital
  • Audit Intern
  • Audit pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile
  • Due diligence
  • Revizuiri cu caracter special
Afla acum!